Záruka, servis a reklamácie

Sme tu pre vás. Neustále.

Vieme, že skutočná kvalita vzťahu sa ukáže až vtedy, keď nastane prvý problém. A práve preto sme tu pre vás nielen počas záručnej doby, ale aj dlho po jej skončení.

Ako fungujú reklamácie?

V ALPLAST design s.r.o. sa usilujeme robiť maximum pre to, aby sme našim zákazníkom vždy dodávali hodnotné a funkčné výrobky. Napriek tomu sa ale môže stať, že bude potrebný servisný zásah alebo vznikne reklamácia. Sme tu, samozrejme, aj v týchto prípadoch. Ako sa správne starať o výrobok?

Aby vám okná bezproblémovo a dlho slúžili a aby ste predišli prípadným reklamáciám, je potrebné starať sa o ne pravidelne a podľa nášho návodu na správnu starostlivosť a údržbu.

Nezabudnite prosím, že ako reklamácie môžu byť uznané len tie zjavné chyby, u ktorých preukážete, že vznikli pred prevzatím výrobku alebo diela. Výrobok, tovar alebo dielo si preto skontrolujte už pri jeho preberaní. Akékoľvek zjavné chyby zaznačte do dodacieho listu alebo do protokolu o odovzdaní diela. Vyhnete sa tak neskôr potenciálnym problémom pri uznaní reklamácie.

Čo ak vznikne reklamácia?

Ak ste dodržali všetky odporúčané postupy a výrobok kúpený od nás aj napriek tomu neslúži tak, ako má, môžete ho reklamovať. Posudzovanie a vybavovanie reklamácií upravuje Reklamačný poriadok spoločnosti ALPLAST design s.r.o.

Reklamáciu si môžete uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • elektronicky zaslaním emailu na nitra@alplast.sk
 • písomne zaslaním reklamácie na adresu sídla spoločnosti (249, Sľažany, 95171)

Čo všetko má obsahovať reklamácia?

 • označenie REKLAMÁCIA
 • číslo zákazky a číslo pozície alebo kód z faktúry
 • podrobný opis chyby vrátane opisu okolností vedúcich k jej vzniku
 • podrobná fotodokumentácia chyby
 • meno a telefonický kontakt na majiteľa alebo prevádzkovateľa nehnuteľnosti, v ktorej je výrobok zabudovaný
 • adresu nehnuteľnosti, v ktorej je výrobok zabudovaný

Aké kroky budú nasledovať?

 • Vašu reklamáciu zaevidujeme a potvrdíme vám jej prijatie.
 • Ak je to potrebné, naplánujeme obhliadku servisným technikom.
 • Posúdime reklamáciu.
 • Zašleme vám stanovisko.
 • V prípade uznania reklamácie si s vami dohodneme termín vykonania záručného servisu.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Telefonické a nekompletne vyplnené reklamácie žiaľ nemôžeme akceptovať. Všetky podnety sa snažíme spracovať čo najskôr, neúplné a chýbajúce informácie nám však sťažujú ich vybavovanie a celý proces predlžujú.

Ako funguje servis?

Spoločnosť ALPLAST design s.r.o. vám rada poskytne záručný i pozáručný servis. Záručný servis v praxi znamená bezplatné odstraňovanie chýb, ktoré sú v súlade s Reklamačným poriadkom. Mimozáručný servis poskytujeme na všetky u nás vyrobené výrobky. Čo zahŕňa mimozáručný servis?

 • odstraňovanie chýb v záručnej dobe, na ktoré sa nevzťahuje záruka
 • opravy po uplynutí záručnej doby
 • ostatné služby ponúkané servisným oddelením (nastavenie kovania, nastavenie samozatvárača, výmena skiel, výmena tesnení a podobne)

Ako si objednať pozáručný servis?

Ak máte záujem o pozáručný servis, zašlite nám svoju objednávku emailom na adresu nitra@alplast.sk.

Objednávka by mala obsahovať:

 • označenie SERVIS-OBJEDNÁVKA
 • číslo zákazky, pod ktorým sú výrobok/tovar/služba v spol. ALPLAST design s.r.o. evidované
 • číslo položky zákazky
 • presný písomný opis chyby
 • opis situácie, ktorá viedla ku vzniku chyby
 • podrobná fotodokumentácia chyby
 • meno a tel. kontakt na zákazníka
 • adresu, kde je potrebné servis vykonať

Všetky tieto informácie nevyhnutne potrebujeme k tomu, aby sme vám mohli zrealizovať pozáručnú opravu. Slúžia nám na vyhľadanie výrobnej dokumentácie vašej zákazky v archívoch, na základe ktorej sa potom servisný technik pripraví na riešenie vášho problému. Vďaka týmto informáciám si dohľadá, objedná a pripraví potrebné náhradné diely a v prípade dielov, ktoré sa už nevyrábajú, určí vhodné alternatívy. Technika k vám pošleme čo najskôr po tom, ako dostaneme kompletne vyplnenú objednávku. Ešte predtým vám však zašleme cenovú ponuku a dohodneme si s vami termín opravy.